Kontakt oss

Du finner oss også på FB side

Kontakt leder: Hege Helene Bålsrød
Mail: HVA@hortenviserogannet.no
Tlf 928 23 002

Visekveldene er på Stallen Cafe og Galleri
Teatergt 2, Horten